parallax background
 
נירים עיצוב גנים

גינות קרקע

 

נירים עיצוב גנים שמה דגש רב על התאמת הגינה והצמחייה, לחלומותיו ורצונותיו של הלקוח וכמובן לאופיו ולאופי הגינה המבוקשת. שילוב הגינה עם הבית כיחידה אחת, המבנה הטופוגרפי של השטח וכיווני הבית והגינה הם הבסיס לבניית גינת קרקע ייחודית אשר תישמר יפה לאורך שנים.

גנני נירים עיצוב גנים הם גננים מקצועיים ובקיעים בהכרת הצמחים, עונות הפריחה של הצמחים השונים והתאמת הצמחים לתנאי הגן ושילובם ביחד, לתאורה ולריהוט, כך שהגינה היא יצירת אומנות המשלבת בתוכה את כל האלמנטים השונים.